Fostering Safe Haven in the Heart of the City by Sigita Simona Paplauskaite

The landscape architect of l’escaut architectures, Sigita Simona Paplauskaite, has created an ephemeral forest happening in the heart of London during London Festival of Architecture this June, 2018. The Building Site project develops a secret forest in the context of an urban art discourse and speaks about the value of nature and the relationship between the speed of urbanization and indigenous knowledge. By focusing on debates around the sustainable environment in particular, the installation seeks to spur arguments about forest value in a still very green, but very much built-up London city taking into account it's receding public space.

Twitter/Instagram: @buildingsiteLFA
Website: www.sigitasimona.com 

 

+ more

L'architecte paysagiste, ancienne collaboratrice de l'escaut, Sigita Simona Paplauskaite, a créé une forêt éphémère au cœur de Londres lors du Festival d'architecture de Londres en juin 2018. Le projet "Building Site " présente une forêt secrète dans le contexte d'un discours artistique urbain et parle de la valeur de la nature et de la relation entre la vitesse de l'urbanisation et les connaissances indigènes. En se concentrant sur les débats autour de l'environnement durable en particulier, l'installation cherche à stimuler les débats sur la valeur de la forêt dans une ville de Londres encore très verte, mais très urbanisée, compte tenu de son espace public en recul.

 

Twitter/Instagram: @buildingsiteLFA
Website: www.sigitasimona.com 

+ en savoir plus

De landschapsarchitect van l'escaut architecturen, Sigita Simona Paplauskaite, heeft een kortstondige bosgebeurtenis gecreëerd in het hart van Londen tijdens het London Festival of Architecture in juni 2018. Het bouwplaatsproject ontwikkelt een geheim bos in de context van een stedelijk kunstdiscours en spreekt over de waarde van de natuur en de relatie tussen de snelheid van de verstedelijking en de inheemse kennis. Door zich te richten op debatten over met name het duurzame milieu wil de installatie argumenten over de waarde van bossen in een nog steeds zeer groene, maar sterk bebouwde Londense stad aanzwengelen, rekening houdend met de terugtrekkende openbare ruimte.

Twitter/Instagram: @buildingsiteLFA
Website: www.sigitasimona.com 

+ meer