ROOM X PROJECT X on De overgave/ De weerstand

How to deal with things in terms of architecture near, beyond or towards a critical point – a point of singularity – a phenomenon of exponentiality – no longer comprehensible, tangible, perceptible, graspable, stoppable, controllable …? Go along with the flow in a gesture of complete surrender? Build up the strongest possible resistance? Try to get some balance and ground taking one step at the time? Jump? Run?

Find out 

ROOM X PROJECT X on SURRENDER AND RESISTANCE wants to present the student with a moment of reorientation or reset, a calm before the storm, in the form of an exercise consisting of a designed reflection (technical, formal, conceptual, …)  on a critical point of his or her choosing.

The designing starts with the individual detection of a critical point; becomes focused and fine-tuned during the design studio by means of collaboration and strives to finalise with a public presentation of the outcome in a collectively shaped exhibition.

 

The core theme of the studio is resistance-surrender, the core question the generating of a potential project, practice and architecture. The challenge is there for the architect and the architecture not to await but to provoke change and be active part of futurity.

 

In our search we will continuously fatten the space of the design studio by table talks with guest speakers, by excursions and by work residencies.

+ more

Comment faire face aux choses en termes d'architecture proche, au-delà ou en direction d'un point critique - un point de singularité - un phénomène d'exponentialité - qui n'est plus compréhensible, tangible, perceptible, saisissable, stoppable, contrôlable ...? Aller avec le flux dans un geste d'abandon complet? Construire la plus forte résistance possible? Essayez d'obtenir un peu d'équilibre en avançant une étape à la fois? Sauter? Courir?

Decouvrez-le! 

 

Hoe ga je, in termen van architectuur, om met dingen die op een kritiek punt gekomen zijn – een punt van singulariteit naderen – een fenomeen van exponentialiteit belichamen – en niet meer, of nog zeer moeilijk begrijpelijk, tastbaar, waarneembaar, stopbaar, beheersbaar zijn? Ga je mee met de flow in een momentum van volledige overgave? Of bouw je de sterkst mogelijke weerstand op? Zoek je naar een evenwicht tussen die twee? Versnel je? Rem je af?

Ondek het ! 

ROOM X PROJECT X op WEERSTAND EN OVERGAVE wil de student een moment van heroriëntering of reset aanbieden, een stilte voor de storm, met een ontwerpoefening die een vormgegeven reflectie is (technisch, vormelijk, inhoudelijk, …) over een  kritiek punt naar keuze.

Het ontwerpen start met het individuele detecteren van een kritiek punt; wordt scherpgesteld en bijgesteld in de loop van de studio door middel van samenwerking en streeft naar een publieke opstelling van het ontwerpresultaat in een collectief vormgegeven tentoonstelling.

Het kernthema daarbij is het concept van weerstand-overgave, de kernvraag het genereren van een potentieel op het vlak van project, praktijk en architectuur. De uitdaging is als architect niet veranderingen af te wachten, maar deelzaam te worden aan toekomstigheid.

 

We dikken de ruimte van de ontwerpstudio aan door tafelgesprekken met gastspekers, door excursies en door werkresidenties

+ meer